Sztuka

Z najnowszych eksponatów Muzeum Ziemi Złotowskiej na uwagę zasługują grafiki światowej sławy Artystki Teresy Jakubowskiej, a mianowicie linoryt "Złotów w samo południe" (2006) oraz "Złotów" (2007), a także wcześniejsza praca dyplomowa Autorki "Jarmark w Złotowie" (1953). Teresa Jakubowska, wilnianka z urodzenia (1930), maturę zdaje w Złotowie (1948), dyplom artysty-grafika uzyskuje na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu (1953). Uprawia grafikę warsztatową - drzeworyt i linoryt. Ponad 180 indywidualnych wystaw w kraju i za granicą, na wszystkich kontynentach. Artystka, która spędziła w naszym mieście pierwsze powojenne lata, odwiedziła Złotów po ponad 40 latach nieobecności, z zachwytu nad miastem swej młodości powstały dwie złotowskie grafiki.


Wybrane przykłady rzeźby sakralnej ze zbiorów Muzeum Ziemi Złotowskiej.

Our website is protected by DMC Firewall!