Historia

Z historii miasta i regionu związane są liczne materiały i dokumenty. Z najstarszych i najciekawszych należy wymienić przywilej Anny Działyńskiej dla arendarza złotowskiego z roku 1764, księgę™ uwłaszczeniową… chłopów polskich w Buntowie z 1854 roku, portrety właścicieli Złotowa Grudzińskich (z okresu wojen szwedzkich), najstarsze mapy miasta, ryciny Dahlbergha i wiele innych. Historię™ Ziemi Złotowskiej od lat najdawniejszych do utraty niepodległości w 1772 r. pokazuje spisana i zaopatrzona w bogatą ikonografię księga "Złotów w czasach I Rzeczypospolitej" część‡ I i II (z materiałów powystawowych). Można ją obejrzeć i poczytać, siadając wygodnie w saloniku mieszczańskim z początku XX wieku, w towarzystwie pary młodej (ubranej w oryginalny, krajeński strój ślubny) oraz złotowian spoglądających ze starych fotografii.

Osobna ekspozycja poświęcona jest historii Związku Polaków w Niemczech. Zarząd V Dzielnicy Związku miała swoją siedzibę w Złotowie w latach 1923-39, a charyzmatyczny Prezes, ks. dr Bolesław Domański, przeciwstawiając się germanizacji Krajny, organizował na Złotowszczyźnie prywatne polskie szkoły katolickie (aż 24 w pow. złotowskim), Bank Ludowy w Złotowie (1902 r.), Spółdzielnię "Rolnik" (1906 r.), czytelnie, przedszkola, kluby sportowe, harcerstwo. Reaktywował też Koło śpiewu "Cecylia"€ założone w 1884 roku. Działaniom tym towarzyszyła prasa polonijna: Polak w Niemczech, Młody Polak w Niemczech, Mały Polak w Niemczech, Gazeta Olsztyńska, Głos Pogranicza i Kaszub (wydawany w Złotowie przez 6 dni w tygodniu).

Ważniejsze wydarzenia w dziejach Złotowa

1370 - nazwa Wielatow pojawia się™ po raz pierwszy w źródłach historycznych (kronika Janka z Czarnkowa)

1455 - gród spalony przez wojska krzyżackie

1619 - Jan Potulicki wystawia dokument wtórnej erekcji kościoła (dzisiejsza parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny) początek XVII w. - powstaje gotycko - renesansowy zamek na wyspie Jeziora Miejskiego (Zamkowego)

1657 - oblężenie Zlotowa przez Szwedów; spłonął zamek, kościół, ratusz i domy mieszczan

1661 - 1664 - A. K. Grudziński buduje kościół barokowy, złotowską farę, konsekrowaną w 1669 r.

1710 - po epidemii dżumy "na ubłaganie gniewu Bożego" powstaje drewniana kaplica św. Rocha

1772 - Złotów na 173 lata przechodzi w ręce pruskie i niemieckie

1772 - uruchomiono pocztę konną na linii Berlin - Królewiec (przez Złotów) 

1822 - P. J. Lenne projektuje złotowski park - Zwierzyniec

1829 - 31 - wg projektu K. F. Schinkla buduje się zbór ewangelicki (dziś klasycystyczny kościół św. Stanisława Kostki)

1861 - wybudowano gmach sądu

1871 - powstaje połączenie kolejowe z Berlina do Królewca przez Piłę, Złotów, Chojnice

1879 - powołano Ochotniczą Straż Pożarną…

1884 - organizuje się Towarzystwo śpiewu św. Cecylii

1885 - ukazuje się lokalna gazeta "Flatower Zeitung"

1898 - uruchomiono elektrownię™ 1902 - zainstalowano sieć telefoniczną…

1902 - powstaje Bank Ludowy (istnieje do dzisiaj!)

1903 - ks. dr B. Domański buduje nową kaplicę św. Rocha (w stylu neogotyckim)

1906 - rozpoczyna działalność‡ Spółdzielnia Rolniczo - Handlowa "Rolnik" 1912 - powstaje gmach Starostwa Powiatowego (w stylu neorenesansowym) i park miejski wg pomysłu Maksa von Kruga

1912 - 13 - zbudowano wieżę ciśnień, sieć wodociągową i urządzenia uzdatniania wody

1914 - oddano do użytku Szpital Powiatowy 1914 - ukończono budowę Ratusza - siedziba władz miejskich

1922 - 23 - powstaje Związek Polaków w Niemczech, a Złotów jest stolicą V Dzielnicy

1929 - działa polska szkoła i przedszkole pod zarządem Polsko - Katolickiego Towarzystwa Szkolnego

1931 - powstaje nowy budynek poczty przy dzisiejszej alei Piasta (stara poczta działała od roku 1887 w prywatnym budynku przy dzisiejszej ul. Wojska Polskiego)

1933 - w Złotowie wychodzi 6 razy w tygodniu(!) polska gazeta "Głos Pogranicza i Kaszub" (do 1939 roku)

1938 - płonie synagoga zburzona przez Niemców (dzisiejszy plac Paderewskiego), zbudowana w latach 1878 - 79

1945 - miasto wraca do Macierzy; rozpoczyna się nauka w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica, Liceum Pedagogicznym i Ogólnokształcącym, Zasadniczej Szkole Zawodowej oraz Technikum Rolniczym

1947 - założono Bibliotekę Miejską… 1956 - reaktywowano klub sportowy "Sparta"

1957 - odsłonięto jedyny w Polsce pomnik Piasta (hołd złożony przodkowi polskich królów, Prawom Polaków w Niemczech oraz wyzwolicielom Zlotowa

1961 - powstaje muzeum regionalne (najpierw przy ul. Zamkowej 5, a od 1966 w szachulcowym budynku z XVII w. przy ul. Wojska Polskiego 2a, jako Muzeum Ziemi Złotowskiej).

1962 - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piast" buduje nowe dzielnice Zlotowa

DMC Firewall is a Joomla Security extension!